POZYSKIWANIE DREWNA I BIOPALIWA

Zakład Koskitukki Oy dostarczający drewno dla firmy Koskisen jest znany z etycznych zakupów. Najważniejsze dostarczane gatunki drewna to dłużyce świerkowe i brzozowe.

0

Pozyskiwanie drewna

Pozyskiwane gatunki drewna

  0

  Pracownicy w przemyśle pozyskiwania drewna i biopaliw
  KoskisenGrupa KoskisenPozyskiwanie Drewna i Biopaliwa

  POZYSKIWANIE DREWNA I BIOPALIWA


   

  Oprócz pozyskiwania drewna, firma Koskitukki Oy jest odpowiedzialna także za dzierżawę lasów Grupy i zarządzanie obszarami leśnymi w imieniu wielu prywatnych właścicieli. Koskitukki dostarcza także drewno do wielu innych tartaków w południowej Finlandii.

  Koskitukki Oy dostarcza odpady drewniane do pobliskich elektrowni w celu ich przetworzenia na bioenergię. Tartaki firmy Koskisen również korzystają z bioenergii.

  Finlandia jest najbardziej zalesionym krajem w Europie

  • 75% obszaru Finlandii stanowią lasy.
  • 53% lasów należy do prywatnych właścicieli, pozostała część jest własnością państwa i firm. Powierzchnia lasu w przeliczeniu na mieszkańca wynosi ponad 4 hektary.
  • 95% lasów, w których jest prowadzona działalność gospodarcza, posiada odpowiednie certyfikaty.
  • Najważniejsze zasady fińskiej gospodarki leśnej to zrównoważone zarządzanie i bliski kontakt z naturą.
  • Udział sektora leśnego w PKB wynosi 4,2%.
  • Wartość eksportu wynosi ponad 11 400 mln €.
  • Udział eksportu wynosi 20%.
  • 65 000 pracowników
  • Lasy rosną z prędkością 105 milionów metrów sześciennych rocznie, a całkowita wycinka lasów wynosi 65 milionów metrów sześciennych.
  Filmy

  Koskisen - web decoration
  Koskisen - web decoration

  Zamów nasz biuletyn

  Zamów biuletyn Koskisen oraz przeczytaj najnowsze wiadomości i wskazówki w swojej skrzynce pocztowej.

  Page-contacts.php

  Do góry